TEADLIK RASEDUS JA SÜNNITUSEKS ETTEVALMISTUMINE 

LAPSEOOTUS on kõige ilusam, loovam, tähendusrikkam aeg NAISE elus, kahtlemata ka kõige emotsionaalsem. RASEDUS on Sinu keha normaalne seisund nii nagu ka sünnitus on füsioloogiline protsess. RASEDUS JA EMADUS. Naiselikkuse avanemise etapp. Rääkides naiselikkusest, räägime tegelikult naise hingest. Hinge areng ja kasv ehk teadvuse transformatsioon.  Praktiliselt teaduslikult uurimata valdkond, mille olemasolu ei saa eitada ja millest tulenevalt ka palju probleeme paarisuhetes ja vanemliku rolli täitmisel. Teekond rasedusest sünnituseni on nii spirituaalne kui ka kehaline muutumine. Sa oled juba looja, kandes endas imet- luues elu endas, loob see ürgne ja salapärane elu Sinus Sind ennast. Kui saab võimalikuks tugi(seesmine või väline) puhkeb naine õitsele ja hakkab kasvatama tugevaid  juuri ja harusid  oma seesmisele puule, looma  armastuse ruumi millest  saavad  osa kõik lähedased ja kaudsed tema ümber. Oma keha kuulamine ja keha-meele-vaimu koostöö on võtmeks tasakaalu leidmisel.  Oskus, julgus ja usaldus oma keha kuulata vajab harjutamist. Igaühe elu on ainulaadne ja kordumatu, samuti ka valmidus  ja oskus muutustega kohaneda on erinev. Rasedus – see on vastutus. Nii nagu Sa oled oma elu looja ja vastutad oma tehtud valikute eest nii lood sa oma tehtud valikute, mõtete ja emotsioonidega uut elu. Sinu maailma tunnetus ja emotsioonid raseduse ajal võivad esitada väljakutseid Sulle endale ja Sind ümbritsevatele suhetele- kõik mida tegelikkuses vajad sel teel on teadlikus, energia ja loovjõud ning mõistmine ja toetus lähedaste poolt, kes on Sulle olulised.

JUHENDAJA TIINA LILLE

Ämmaemandana on minu tööalane teekond (20a.) viinud mind kokku paljude naiste eludega ja mis omakorda on andnud mulle võimaluse mõtiskleda laiemalt naiseks olemise ja naiselikkuse avanemise (hinge kasv) üle, mis saab alguse just sel tundlikul ja väga tähenduslikul ajal naise elus, siis kui ta on lapseootel. Minu teadmisi ja kogemusi on toetanud õpingud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Töötanud olen Ida- Tallinna keskhaiglas ja maakonna haigla  sünnitusosakonnas. Täiendanud olen Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt korraldatud iga aastastel  valitud koolitustel ning Soomes, Taanis, Inglismaal. Armas Naine, kes  Sa oled looja ja elu (k)andja. Soovin olla Sinule toeks sel imelisel teekonnal oma teadmiste ja kogemustega. Loon sinule  füüsilise keskkonna ja ruumi, kus tunned end turvaliselt ja kaitstuna, kus saab võimalikuks lõdvestumine, mille kaudu vabaneb sinus sisemine ruum võtmaks vastu teadmist, mis tuleb Sinu seest. Ainult sina tajud ja tunned neid aistinguid, mille toob Sinuni Sinu füüsiline ja meeleline keha. Võtame aega, lõdvestume, õpime kuulama ja usaldama oma keha. Harjutame keha ja meele koostööd, hingame, mediteerime, teeme erinevaid energeetilisi harjutusi (jooga, mudrad), et tugevdada Sinu seesmist väge. Käsitleme erinevaid  teemasid ja seisukohti rasedusest ja sünnitusest (tõenduspõhine kui ka täiendav meditsiin) trimestrite põhiselt. Igal kohtumisel saab olema teema. Iga kohtumine saab olema eri nägu ja toetab Sind seesmiste muutuste teekonnal jõudmaks oma seesmise väeni , mis aitab sul tunda ära ja teha teadlikke valikuid terve lapse kandmisel ja sünnitamisel. See saab olema töö iseendaga. Sinult eeldan head tahet ja avatust vastu võtta.

Kohtumised on eelneval kokkuleppel teisipäeviti 18.30-20.00 (tavaliselt üle nädala).
Jooksev info koolituste toimumise kohta FB lehel ja täheruumi lehel.
Ühekordne koolituse osaluspanus 15 EUR
Individuaalne ämmaemandus nõustamine 1h -30 EUR
Individuaalsed teadliku/ vabastava hingamise praktikad – 2,5 -3 h- 50 EUR

Lisainfo ja tundi registreerimine: tiinalille@gmail.com tel: +372 551 2743