JUHENDAJA TIINA LILLE

Ämmaemandana on minu tööalane teekond (20a.) viinud mind kokku paljude naiste eludega ja mis omakorda on andnud mulle võimaluse mõtiskleda laiemalt naiseks olemise ja naiselikkuse avanemise (hinge kasv) üle, mis saab alguse just sel tundlikul ja väga tähenduslikul ajal naise elus, siis kui ta on lapseootel. Minu teadmisi ja kogemusi on toetanud õpingud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Töötanud olen Ida- Tallinna keskhaiglas ja maakonna haigla  sünnitusosakonnas. Täiendanud olen Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt korraldatud iga aastastel  valitud koolitustel ning Soomes, Taanis, Inglismaal. Armas Naine, kes  Sa oled looja ja elu (k)andja. Soovin olla Sinule toeks sel imelisel teekonnal oma teadmiste ja kogemustega. Loon sinule  füüsilise keskkonna ja ruumi, kus tunned end turvaliselt ja kaitstuna, kus saab võimalikuks lõdvestumine, mille kaudu vabaneb sinus sisemine ruum võtmaks vastu teadmist, mis tuleb Sinu seest. Ainult sina tajud ja tunned neid aistinguid, mille toob Sinuni Sinu füüsiline ja meeleline keha. Võtame aega, lõdvestume, õpime kuulama ja usaldama oma keha. Harjutame keha ja meele koostööd, hingame, mediteerime, teeme erinevaid energeetilisi harjutusi (jooga, mudrad), et tugevdada Sinu seesmist väge. Käsitleme erinevaid  teemasid ja seisukohti rasedusest ja sünnitusest (tõenduspõhine kui ka täiendav meditsiin) trimestrite põhiselt. Igal kohtumisel saab olema teema. Iga kohtumine saab olema eri nägu ja toetab Sind seesmiste muutuste teekonnal jõudmaks oma seesmise väeni , mis aitab sul tunda ära ja teha teadlikke valikuid terve lapse kandmisel ja sünnitamisel. See saab olema töö iseendaga. Sinult eeldan head tahet ja avatust vastu võtta.

Kohtumised on eelneval kokkuleppel teisipäeviti 18.30-20.00 (tavaliselt üle nädala).
Jooksev info koolituste toimumise kohta FB lehel ja Täheruumi lehel.
Ühekordne koolituse osaluspanus 15 EUR
Individuaalne ämmaemandus nõustamine 1h -30 EUR
Individuaalsed teadliku/ vabastava hingamise praktikad – 2,5 -3 h- 50 EUR

Lisainfo ja tundi registreerimine: tiinalille@gmail.com tel: +372 551 2743